Tietosuojaseloste

Roihuvuoren Lämpö Oy

Tietosuojaperiaatteet asiakkuuksien hoidossa

 Yleistä

 Isännöinti- ja kiinteistöpalveluyrityksemme toiminnan kannalta on välttämätöntä kerätä ja hallinnoida asiakasyhtiöihin liittyviä henkilötietoa. Kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu kunnioittaen rekisterissä olevien henkilöiden yksityisyyttä.  

 Tietojen käsittelyn peruste

 Tarvitsemme osakkaan ja asukkaan henkilötietoja, jotta voimme tunnistaa asiakkaamme tämän asioidessa isännöinti- ja kiinteistöpalveluyrityksessämme tai sähköisissä palveluissamme. Käytämme tietoja taloyhtiön hallinnon ja taloushallinnon sekä teknisen ylläpidon tehtävissä, taloyhtiön vastike- ja vuokravalvonnassa, saatavien perinnässä, asukastiedottamisessa sekä taloyhtiölle hankittujen palvelujen järjestämisessä. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä valvottaessa isännöinti- ja kiinteistöpalveluyrityksen ja taloyhtiön etua.

  Rekisterit ja käytettävät tietojärjestelmät

 Käsittelemme ja säilytämme henkilötietoja asiakkaidemme lukuun etupäässä seuraavissa rekistereissä

 Osakeluettelo ja luettelo osakkeen aiemmista omistajista

 • Lakisääteiset tiedot kuten omistajan nimi ja postiosoite, syntymäaika sekä muun huoneiston hallintaoikeuden haltijan nimi

 Kunnossapito- ja muutostyörekisteri

 osakkaan nimi ja postiosoite

 • sähköpostisoite
 • puhelinnumero
 • yhteyshenkilön vastaavat yhteystiedot,
 • urakoitsijan ja muiden mahdollisten osapuolten nimet ja yhteystiedot

                                                       

Asukasrekisteri                  

                                                      

 • huoneiston tiedot
 • huoneistossa asuvien etu- ja sukunimet
 • syntymäaika
 • sähköpostiosoitteet
 • puhelinnumerot
 • sisään- ja poismuuttoajankohdat
 • vikailmoituksissa ilmoittajan etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköposti
 • isännöitsijäntodistus ja lainaosuuslaskelmatilaustieto laskutusta varten

 Autopaikkarekisteri

 sukunimi, etunimi,

 • sähköpostiosoite
 • osoite
 • puhelin

Pesutupa-, saunavuoro- ja muut vastaavat rekisterit

 sukunimi, etunimi,

 • sähköpostiosoite
 • osoite
 • puhelin

 Hallitusten, tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien henkilö- ja yhteystiedot

 sukunimi, etunimi,

 • sähköpostiosoite
 • osoite
 • puhelin
 • tehtävänimike / rooli

Siivoojien ja huoltomiesten sekä talonmiesten henkilö- ja yhteystiedot

 Avainhallintarekisterit

 Vastike- ja vuokrareskontra

 Tämän lisäksi yritys ylläpitää rekisteristerinpitäjänä asiakasrekisteriä asiakkuuksistaan.

Käytämme tavanomaisten toimisto-ohjelmistojen ohella pääasiassa Tampuuri -taloushallinto- ja kiinteistönhallintajärjestelmää.

 Tietojen kerääminen

 Henkilötiedot saamme kerättyä pääasiassa taloon muuton yhteydessä tai myöhemmin taloyhtiön osakkailta ja asukkailta itseltään eri viestintäkanavissa, kuten puhelimitse, postitse, sähköpostitse, varauslistojen kautta tai muulla vastaavalla tavalla. Henkilötietoja saadaan myös edelliseltä isännöintiyritykseltä isännöitsijän vaihdon yhteydessä.

 Lisäksi henkilöön liitettävissä olevia tietoja (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero) voi kertyä internetsivuille kirjautumisen yhteydessä sekä niitä käytettäessä. Internet-sivujen sähköisten palveluuiden kautta voi tehdä erilaisia ilmoituksia tai tilata dokumentteja kuten isännöitsijäntodistuksen tai todistuksen asumisesta.

 Varmistaaksemme tiedon ajantasaisuuden päivitämme tarvittaessa tietoja viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta.

 Saatuja tietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty.

 Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietoja lakisääteisen ajan tai sen ajan, kun asukas/osakas asuu taloyhtiössä tai taloyhtiö/kiinteistöyhtiö on yrityksemme asiakas. Tämän jälkeen säilytämme tietoja vain niin kauan ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista asiakkuuden siirron, laskutuksen, perinnän ja oikeudellisten toimenpiteiden takia.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Henkilötietoja luovutetaan taloyhtiön virallisille edustajille näiden tehtävien hoitamiseksi sekä taloyhtiön ja yrityksemme käyttämille palveluntarjoajille, kuten teknisille asiantuntijoille tai perintäyhtiölle. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa talon asukkaalle, osakkaalle tai viranomaiselle lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Näiden ohella henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle, joka esittää lakiin perustuvan tietopyynnön. Tietoja siirretään ja tallennetaan yrityksen käyttämien palveluntuottajien tietojärjestelmiin. Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU-alueen ulkopuolelle.

 Tietoturva ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät toimintaohjeet

 Yrityksessämme on laadittu erillinen henkilöstön tietoturvaohje. Henkilötiedot säilytetään tietoturvallisessa ympäristössä ja niitä käyttävät ainoastaan yrityksen omat työntekijät suojatuilla työasemillaan, joihin työntekijät pääsevät kirjautumaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan.

 Tietojen sijainti

 Henkilötiedot sijaitsevat tietojärjestelmätoimittajien palvelimilla, toimiston omilla palvelimilla sekä työntekijöiden työasemilla. Paperimuodossa olevia asiakirjoja on toimistossamme, jonne ei pääse ilman, että joku henkilökuntaan kuuluva ottaa vastaan. Asiakkaiden asiakirja-aineistoja voi sijata sijaitsee myös asiakkaiden omissa tiloissa ja vastuulla.

Rekisteröidyn oikeudet

 Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto häntä koskevista tiedoista, oikeus pyytää häntä itseään koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa häntä itseään koskevien tietojen käsittelyä sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Poistamis- rajoittamis- tai vastustamisoikeutta ei kuitenkaan ole sellaisten tietojen osalta, joiden käsittely on välttämätöntä tai tarpeellista.

 Rekisteröidyllä on oikeus saada tietosuojaan liittyvien oikeuksien toteuttamista koskeva asia käsiteltäväksi valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimisto), mikäli emme ole noudattaneet tietosuojaa koskevia säännöksiä.

 Henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä voitte olla yhteydessä Aki-Pekka Hietaseen. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Koronavirustiedote

Roihuvuoren Lämpö Oy tiedottaa 19.3.2020            

Yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi luokiteltu koronavirus (COVID-19) leviää ihmisestä toiseen kosketus- ja pisaratartuntana.

Suomessa tartuntojen määrä on lisääntynyt viime päivinä, mikä on aiheuttanut huolta ja kysymyksiä myös taloyhtiöissä.

 Pandemian vuoksi otamme käyttöön tartuntoja estävän käytännön.

TOIMISTON PALVELUPISTE ON AVOINNA (Roihuvuorentie 21)

Maanantai       klo 8:00 – 17:00

Keskiviikko      klo 9:00 – 12:00

Perjantaisin     klo 8:00 – 15:00 

Muutoin yhteydenpito toimii normaaliaukioloaikojen puitteissa

puhelimitse     09 759 7000

sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

kotisivuilla       www.roihuvuorenlampo.fi / asukassivut 

VAIKUTUKSET TOIMISTOHENKILÖKUNNAN TOIMINTAAN

Olemme varautuneet koronaviruksen leviämiseen Roihuvuoren Lämmössä ennalta sovituilla toimenpiteillä, joilla pyrimme varmistamaan mahdollisimman häiriöttömän toiminnan ja palvelun poikkeustilanteessa.

Toimiemme tarkoituksena on vähentää fyysistä kontaktia ja näin osaltamme estää viruksen leviäminen.

Toimiston henkilökunta työskentelee osin etänä ja osin omassa työpisteessä. Henkilökunnalle hankittu välineistö mahdollistaa työskentelyn myös etänä.

Korostamme sitä, että Roihuvuoren Lämpö Oy:n toimiston toiminta jatkuu normaalisti, lukuun ottamatta palvelutiskiaikojen lyhentämistä. Pyydämme myös varautumaan siihen, että puhelujen välittyminen keskusnumerostamme etätyöpisteeseen saattaa vaatia vähän pidemmän jonotusajan. Koko henkilöstön työajat ovat kuitenkin täysin normaalit.

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. -sähköpostiin lähettämäsi viestit ohjataan oikeille henkilöille.

Muistathan myös, että www.roihuvuorenlampo.fi / taloyhtiön asukassivujen kautta voit tehdä toimistollemme erilaisia palvelupyyntöjä tai ilmoituksia:

 • tilata isännöitsijätodistuksen
 • tehdä muuttoilmoituksen tai vikailmoituksen
 • tehdä huoneiston muutostyöilmoituksen
 • lähettää viestejä toimiston toimenpiteitä varten

Sivujen kautta lähettämäsi viestit lähtevät oikeisiin osoitteisiin, sivusto on kytketty taustalla olevaan Tampuuri-ohjelmistoon, jota toimistohenkilöstö käyttää päivittäisessä työssään.

 VAIKUTUKSET KIINTEISTÖHUOLLON TOIMINTAAN

Valtionjohdon asettamat rajoitukset tarkoittavat sitä, että erilaisten kunnossapitotöiden ja muiden huoneistokäyntien tarpeellisuus arvioidaan tarkasti.

Asuntoihin mennään vain pikaisia toimenpiteitä edellyttävien töiden vuoksi, kuten vuotavat vesihanat, viemäritukosten avaaminen ja vesivahinkojen kaltaiset kiireelliset toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä lisävahinkojen rajaamiseksi.

Valtioneuvoston 16.3. antaman linjauksen mukaan yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa eli olemaan karanteenin kaltaisissa olosuhteissa.

Pakollisessa käynnissä yllä mainitun kaltaisessa asunnossa huoltomiehet noudattavat seuraavaa ohjeistusta:

 • huoltomiehet käyttävät kasvosuojusta ja käsineitä koko ajan
 • he eivät koske muuhun kuin korjattavaan kohteeseen
 • korjaustoimenpiteen aikana, joka kestää enintään 15 minuuttia, asukas on huoneiston toisessa tilassa

Huollolla on oikeus tiedustella tietoa mahdollisista asunnossa karanteenissa olevista. Tätä tietoa käytetään luottamuksellisesti vain yhtä kertaa varten eikä sitä taltioida mihinkään.

 YHTEISTEN TILOJEN KÄYTTÖ TALOYHTIÖSSÄ EPIDEMIAN AIKANA

Viranomaiset eivät ole antaneet käyttökieltoja koskien taloyhtiön yhteisiä tiloja kuten saunaa tai pesutupaa. Päätöksen mahdollisesta taloyhtiön yhteisten tilojen käytön rajoittamisesta tai kieltämisestä tekee tarvittaessa taloyhtiön hallitus.

Asukkaat voivat käyttää omia saunavuorojaan tai pyykkivuorojaan normaalisti, huomioiden kuitenkin alla mainitut tilanteet.

Yhteisten tilojen käyttö karanteenin aikana on sallittua. Pesutupia ja kuivaushuoneita ei kuitenkaan ole järkevää käyttää yhtä aikaa perheen ulkopuolisten kanssa.

Taloyhtiön lenkkisaunaan ei saa mennä, jos epäilee sairastuneensa.

Jos asukkaalla on laboratoriokokeissa varmennettu koronatartunta, yhteistilojen käyttö on kielletty.

Jokaisen on syytä muistaa, että tämä tilanne on ohimenevä ja vain noudattamalla annettuja ohjeita teemme poikkeusoloista mahdollisimman lyhyen.

Koronavirukseen liittyviä lisätietoja antaa ensisijaisesti viranomainen. Uudenmaan (HUS) neuvontanumero on 116 117 ja valtakunnallinen numero on 0295 535 535. On muistettava, että nämä numerot ovat erittäin ruuhkautuneita, eikä niihin pidä soittaa muuten kuin tilanteessa, jossa kotihoito-ohjeilla ei pärjää.

Hätänumeroon 112 soitetaan vain henkeä vaarantavassa tilanteessa, jossa todennäköisesti tarvitaan myös sairaankuljetusta.

Yleistilannetta kannattaa median lisäksi seurata myös THL:n sivuilta www.thl.fi

 

ROIHUVUOREN LÄMPÖ OY

AS OY UNTUVAISENTIE 2 VOITTI PUTKIREMONTTIKISAN

Uudenaikaisesti tehty - perinteinen putkiremontti

 

Isännöitsijä Aki-Pekka Hietasen luotsaama As Oy Untuvaisentie 2 kahmaisi ykköspalkinnon vuoden 2018 putkiremonttikisassa.

 

Hyvä ja avarakatseinen hallitustyöskentely ja huolellinen suunnittelu, saumaton yhteistyö kaikkien osapuolten kesken, tehokas projektinjohto, ammattimainen toteutus sekä kustannustehokkuus – muun muassa näillä syillä Untuvaisentie 2:ssa toteutettu putkiremontti valittiin vuoden 2018 parhaaksi.

 

Vuosittaisen Putkiremontti -kilpailun järjestävät yhdessä

• Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry.

• Suomen LVI-liitto SuLVI ry.

• LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry.

• Rakennusteollisuus RT ry. ja

• Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry.

Roihuvuorentie 21
00820 Helsinki
(09) 759 7000

toimisto@roihuvuorenlampo.fi

Huoltopäivystys

Vikailmoitukset
puh. 09 7597000

Lue lisää..

Aukiolo

 

Pandemian vuoksi otamme käyttöön tartuntoja hillitsevän käytännön:

TOIMISTON PALVELUPISTE ON AVOINNA

Maanantai 8:00 - 17:00

Keskiviikko 9:00 - 12:00

Perjantai 8:00 - 15:00

 

PUHELIMITSE PALVELEMME

Maanantai 8:00 - 17:00

Tiistai 8:00 - 16:00

Keskiviikko 9:00 - 16:00

Torstai ja perjantai 8:00 - 16:00

 Sijaintimme kartalla