Skip to main content

Vesivahinkojen ennaltaehkäisy

Veden erinomaisista ominaisuuksista sen runsas tai liiallinen kerääntyminen kohteisiin, joihin se ei ole tarkoitettu, voi aiheuttaa kohteiden vaurioitumista.

Vahinkojen korjaaminen saattaa tulla taloudellisesti raskaaksi ja korjaaminen sen kestosta riippuen vähentää asumisviihtyvyyttä pitkänkin aikaa.

Asuinrakennuksissa saattaa vesivaurioita esiintyä sekä rakennuksen ulkovaipassa (rappausten irtoamista) sekä rakennuksen sisäpuolella asunnoissa, porrashuoneissa ja kellaritiloissa (maalipintojen irtoamista ja kupruilua sekä värimuutoksia maalipinnoissa).

Ennen vaurioiden korjaamista on tärkeää selvittää vaurioiden syy, onko kyseessä mahdollinen putkivuoto tai aiheutuuko vaurio rakenteiden vioista. Rakennuksen käyttäjien eli asukkaiden havainnot vesivaurioista ja niistä välitön ilmoittaminen rakennusta hoitaville henkilöille (puh. 7597000/Asiakaspalvelu) on ensiarvoisen tärkeää vahinkojen rajoittamiseksi ja taloudellisten vahinkojen minimoimiseksi.

Asukkaiden tulisi vahinkojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi omassa asunnossaan kiinnittää huomioita mm. seuraaviin seikkoihin:

  • Kylpyhuoneen muutostyöt tulisi suunnitella huolellisesti ja teettää vesieristystyöt ammattiliikkeillä.Kyseisistä muutostöistä tulee myös ilmoittaa yhtiön isännöitsijälle kirjallinen selvitys suoritettavasta työstä. Taloyhtiön lukuun tarkistetaan työselitys ja valvotaan vesieristyksen laittaminen.
  • Lattiakaivot tulisi tukkeutumisvaaran takia puhdistaa riittävän usein.
  • Kylpyammeen ja seinän yhtymäkohdan tiivistykset tulisi uusia tarpeen vaatiessa.
  • Keittiön tiskipöydän viemäröinnin tiiveys tulisi aika-ajoin tarkistaa.
  • Pyykin- ja astianpesukoneen letkut ja liitoksen tulisi olla asianmukaiset ja letkut liittää verkostoon sulkuventtiilein. Sulkuventtiili tulee olla suljettu kun koneet eivät ole käytössä. Kyseisiä laitteita on valvottava niiden käytön aikana.
  • Pyykinpesukoneen poistoputkea ei tule laittaa suoraan lattiakaivoon, koska lattiakaivon reunojen tiiveys voi olla epävarma. Poistoletku tulisi asentaa esim. altaiden poistoputkistoon.
  • Olisi hyvä myös pitää poistoilmaventtiilit puhtaina riittävän ilmavaihdon takia,jottei liiallinen kosteus kerääntyisi rakenteisiin.
  • Putkistojen epätavallisen voimakkaisiin suhinoihin olisi kiinnitettävä huomiota.
  • Tärkeitä havaintoja ovat myös sekä omassa asunnossa että yhteisissä tiloissa olevat epätavalliset maalien kupruilut ja kosteusjäljet tai veden valumiset katoista.
  • Rakennuksen ulkopuolen pintoja vaurioittaa myös kattokourujen ja syöksytorvien vuodot.